คุณรู้จักอาณาจักรโปรติสตาดีแค่ไหน

โดย: TOXXEY

มาทดอสอบกันเถอะ!! ว่าคุณรู้เกี่ยวกับอาณาจักรโปรติสตามากแค่ไหน

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 20 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 ข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาถูกต้อง
2 สิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนจัดอยู่ในอาณาจักรโพรติสตา
3 กลุ่มของสาหร่ายข้อใดมีบทบาทมากที่สุดในการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
4 ลักษณะโครงสร้างที่เด่นชัดของไดอะตอมคือข้อใด
5 ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ (red tide) เกิดจากโพรทิสต์ชนิดใด
6 สาหร่ายที่นำเอามาสกัดวุ้นใช้ทำอาหารของมนุษย์และใช้เป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์คือ
7 เทาน้ำคือสาหร่ายชนิดใด
8 ข้อใดเป็นสาหร่ายที่เชื่อกันว่ามีวิวัฒนาการใกล้ชิดกับพืชมากที่สุด
9 โพรทิสต์ชนิดใดอาศัยอยู่ในลำไส้ปลวก และช่วยสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลส
10 สาหร่ายใดที่มีคลอโรพลาสต์เรียงตัวเป็นเกลียว ภายในเซลล์
11 ข้อความเกี่ยวกับสาหร่ายในข้อใดไม่ถูกต้อง
12 ข้อใดแสดงสัมพันธ์ระหว่างชนิดกับลักษณะของโพรทิสต์ได้ถูกต้อง
13 สาหร่ายพวกใดที่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงในอุตสาหกรรมผลิตโปรตีนเซลล์เดียว
14 โรคชนิดใดที่มีสาเหตุมาจากโพรโทซัว
15 สาหร่ายชนิดใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตยาสีฟัน ยาขัดโลหะ เป็นต้น
16 Entamoeba coli คือ สิ่งมีชีวิตในข้อใด
17 โรคมาลาเรียเกิดจากโพรทิสต์กลุ่มใด
18 สิ่งมีชีวิตข้อใด ที่ทำให้เกิดโรคไข้จับสั่น
19 สาหร่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
20 สิ่งมีชีวิตในข้อใด ที่มีการเคลื่อนที่คล้ายอะมีบา
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป