คุณรู้จักอาณาจักรฟังไจดีแค่ไหน

โดย: TOXXEY

มาทดสอบกันเถอะ!! ว่าคุณรู้เกี่ยวกับอาณาจักฟังไจดีแค่ไหน

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 20 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 โรคที่เกิดจากเชื้อรา
2 ประโยชน์จากเชื้อรา
3 ข้อใดไม่เกี่ยวกับ เห็ดรา
4 มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ   โดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และสปอร์ที่มีแฟลกเจลลาในการเคลื่อนที่
5 สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้าง สปอร์  ไฮฟามีผนังกั้นสมบูรณ์
6 ดอกเห็ดที่เรานำมารับประทานเกิดจาก
7 ข้อใดไม่ถูกต้อง
8 ฟังไจในข้อใดจัดไว้เป็นหมวดหมู่ในระดับไฟลัมได้ถูกต้องทั้งหมด
9 ยีสต์, ราเขียว (Penicillium) และราดำ (Aspergillus) มีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ
10 ราที่นำมาสกัดยาเพนิซิลลิน คือ
11 เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตใดมากที่สุด และส่วนใดของเห็ดดังภาพข้างล่างนี้ที่จะมีกระบวนการปฎิสนธิ (fertilization)
12 โดยทั่วไป พวกเห็ดราจะมีโครงสร้างเป็นเส้นใย (hypha) ยกเว้น บางชนิดที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
13 ข้อใดเป็นลักษณะทั่วไปของฟังไจ (fungi)
14 สารพิษที่เรียกว่า อะฟลาทอกซิน (Afla - toxin) เกิดจากราชนิดใด
15 เมื่อนำฟังไจชนิดหนึ่งมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบลักษณะดังรูปนี้ ฟังไจคืออะไร
16 สิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ 
17 ผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจประกอบด้วยอะไรบ้าง 
18 การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศแบบใดพบในอาณาจักรฟังไจมากที่สุด 
19 karyogamy คือระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
20 ข้อใดไม่ใช่ชื่อของไฟลัมอาณาจักรฟังไจ 
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป