คุณรู้จักอาณาจักรสัตว์ดีแค่ไหน

โดย: TOXXEY

มาเล่นกันเถอะ!! ว่าคุณรู้จักอาณาจักรสัตว์ดีแค่ไหน

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 20 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 เหตุใดนักสัตววิทยาไม่จัดเอาโปรโตซัวรวมไว้ในอาณาจักรสัตว์
2 ข้อใดคือโพรทิสที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของอาณาจักรสัตว์
3 ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่แยกฟองน้ำออกจากสัตว์กลุ่มอื่นๆ
4 สัตว์ในข้อใดไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริง
5 สัตว์ในข้อใดมีจำนวนสปีชี่มากที่สุด 
6 สัตว์ในข้อใดที่มีจำนวนสปีชี่มากที่สุด
7 ข้อใดเป็นลักษณะร่วมกันของ แมลงและหนอนตัวกลม
8 สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง และรยางค์เป็นข้อๆต่อกัน จัดอยู่ในไฟลัมใด 
9 ไฟลัม Porifera มีลักษณะที่ไม่มีใครเหมือนคือ 
10 ไฟลัม Platyhelminthes มีระบบประสาทแบบใด 
11 สัตว์พวกแรกที่มีระบบหมุนเวียนของเลือดได้แก่ 
12 Phylum Molluscaมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด ยกเว้นข้อใด 
13 ไฟลัม Platyhelminthes มีระบบประสาทแบบใด 
14 ไฟลัมใดไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด 
15 ลักษณะเด่นของ Phylum Chordata ที่ไม่มีไฟลัมไหนเหมือน คือ 
16 กลุ่มสัตว์พวกใดที่มีการจัดระเบียบโครงสร้างร่างกายที่มีสมมาตร เป็นแบบเดียวกัน
17 ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์
18 สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดมีสมมาตรร่างกายแบบเดียวกัน
19 พยาธิไส้เดือนมีลักษณะสำคัญต่างจากไส้เดือนดินอย่างไร
20 กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัน
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป