การแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

โดย: poom431

โครงการฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลในสังคมมีความร่วมมือซึ่งกันและกันปฎิบัติตนตามกฎและข้อระเบียบต่างๆของสังคม ลดปัญหาความไม่เท่าเทียม และต้องการให้หลายๆคนรู้หน้าที่ของตนว่าควรปฎิบัติตนแบบใดในสังคม

โครงการฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลในสังคมมีความร่วมมือซึ่งกันและกันปฎิบัติตนตามกฎและข้อระเบียบต่างๆของสังคม ลดปัญหาความไม่เท่าเทียม และต้องการให้หลายๆคนรู้หน้าที่ของตนว่าควรปฎิบัติตนแบบใดในสังคม ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดไม่เป็นการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
2 ข้อใดไม่ใช่ สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว
3 ข้อใดคือการเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4 เสรีภาพ หมายถึงอะไร
5 หน้าที่ หมายถึงอะไร
6 สิทธิ   หมายถึงอะไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป