ความรู้รอบตัว3(ประวัติศาสตร์ไทย) (ใช้สอบราชการได้)

โดย: Mattaraya

ความรู้รวมๆเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัย สุโขทัย -> อยุธยา -> ธนบุรี -> รัตนโกสินทร์ ภาค 3

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ใครเป็นประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติคนที่ 11
2 เครื่องถมไม่ได้ทำมาจากอะไร
3 ผู้บังคับการทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่1คือ 
4 วงเวียน 22 กรกฎาสร้างเพื่ออะไร
5 ผู้ที่เป็นสมเด็จเจ้าพระยาองค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ไทยคือ 
6 ส. ส. เริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ. ใด 
7 ใครเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภาให้มีการใช้ส. ส. ขึ้น
8 พระที่นั่งอนันต์ตสมาคมเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาติใด
9 พระที่นั่งอนันตะสมาคมถูกสร้างขึ้นเมื่อใดสมัย
10 จาตุรงค์บาทหมายถึงอะไร
11 สมเด็จพระนารายณ์ พระราชสมภพเมื่อใด 
12 สมเด็จพระนารายณ์เป็นพระราชณโอรสในกษัตริย์องค์ใดกับพระมเหสีองค์ใด
13 สมเด็จพระนารายณ์เป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่ของอยุธยา
14 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้มีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาติใด 
15 ราชทูตที่มาเจริญสัมพันธ์ไมตรีมีชื่อว่าอะไร
16 ใครเป็นเอกอัครราขทูตนำเครื่องราชบัญญัติการไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
17 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้มีการทรงสร้างราชธานีแห่งที่สองขึ้นที่เมืองใด
18 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมมีชื่อว่าอะไร 
19 พระเจ้าตากสินมหาราช มี บิดาและมารดา ชื่อว่า อะไร
20 กษัตริย์ศิลปินหมายถึงผู้ใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป