ความรู้รอบตัว4(ประวัติศาสตร์ไทย) (ใช้สอบราชการได้)

โดย: Mattaraya

ความรู้รวมๆเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัย สุโขทัย -> อยุธยา -> ธนบุรี -> รัตนโกสินทร์ ภาค 4

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ร . 1 มี พระนาม เดิม ว่าอะไร 
2 ร.1 เป็นบุตรของใคร
3 ร.1 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่เท่าไหร่ 
4 ร.5 มีพระนามเดิมว่าอะไร
5 ร.5 ทรงเป็นพระราชณโอรสของใครกับใคร 
6 ร.5 เสร็จสิ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมกี่พรรษา
7 ร.5 เสด็จขึ้นของราชในปีอะไร
8 ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ร.5  ขณะที่พระองค์ขึ้นครองราชในวัยพระเยาว์
9 ร.9 มีพระนามเดิมว่าอะไร 
10 ร.9 ทรงประสูติเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไร
11 ร.9  เป็นพระราชโอรส ของผู้ใด
12 ร.9 เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี พ.ศ ใด
13 สมเด็จพระสุริโยทัยทรงเป็นพระมเหสีในพระมหากษัตริย์องค์ใด
14 แม่ทัพที่ตีค่ายบางระจันแตกคือ
15 สุนทรภู่เกิดในสมัยใด
16 ใครที่ได้รับยกย่องให้เป็นกวีเอกจาก UNESCO
17 วรรณกรรมที่แต่งเป็นเรื่องแรกคือ
18 ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุทร เดิมมีชื่อว่าอะไร
19 เท้าสุนารี เดิมมีชื่อว่าอะไร
20 ใครคือพระบิดาแห่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป