มาวัดความรักษ์โลกในตัวคุณกันเถอะ!!

Love World Save Life!!

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 03 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2 นินิวใช้กระดาษทั้งสองหน้าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อใด
3 ข้อใดคือการใช้สิ่งอื่นทดแทนทรัพยากรที่หายาก
4 บุคคลใดใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
5 วัตถุประสงค์ของธนาคารขยะคือข้อใด
6 คุณสามารถมีส่วนในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไรบ้าง
7 ผู้มีหน้าที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในมหาลัยคือใคร
8 การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
9 ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
10 ข้อใดคือวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป