ภาษาไทยใครแม่น! 2

โดย: takeapicna18

ภาษาไทยใครแม่น! 2 เป็นการเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าสะกดถูกเพียงข้อเดียว เลือกข้อที่ใช่ที่สุด เรามีเวลาให้ 20 วินาที / ข้อ (อย่าลืมนะ เราเป็นคนไทยต้องสะกดให้ถูกต้อง)

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป