ธาตุหมู่ 3A 4A

โดย: frameff

เทสคำถามเกี่ยวกับธาตุหมู 3A 4A เพื่อทบทวนความเข้าใจเเละความรู้

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1  ธาตุซึ่งมีเลขอะตอมต่อไปนี้  ข้อใดมีค่า IE1 เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก
2   ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดและไอออนที่มีขนาดเล็กที่สุดตามลำดับ ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
3 สิ่งที่เหมือนกันในระหว่างธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่เดียวกันในตารางธาตุ คือ
4 ข้อใดเป็นประโยชน์ของสารประกอบคลอไรด์
5 ธาตุตัวเเรกในหมู่ 3A มีสมบัติเป็นอะไร
6 ธาตุใดในหใู่ 3A ใช้ผสมเชื้อเพลิงเพื่อขับจรวด
7 เเนวโน้มของขนาดอะตอมในหใู่เดียวกันเป็นอย่างไร
8 ธาตุ C มีสมบัติเป็นอะไร
9 ธาตุใดพบทั่วไปในผิวโลกเเละมีเเนวโน้มรวมตัวกับออกซิเจนสูง
10 ธาตุตัวเเรกของหมู่ 3A 4A คือธาตุใดตามลำดับ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป