อนุกรมวิธาน by น.ร.สอวน.ชีววิทยา(ค่าย 1)

โดย: papalois285

Kingdom Phylum และ Class ของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา คุณรู้มากแค่ไหน

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 50

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
2 หากเราเขียนชื่อ Entamoeba histolytica ซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของโพรทิสต์ชนิดหนึ่งโดยใช้มือเขียน ควรเขียนอย่างไร
3 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแบคทีเรียแกรมบวก
4 ข้อใดถูกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
5 แบคทีเรียในข้อใดเป็นแบคทีเรียแกรมบวก
6 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ไม่สามารถหายใจโดยออกซิเจนได้
2. เป็นปรสิตในคน
3. มี 2  นิวเคลียส
4. อยู่ใน Clade Excavata
​ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
7 สิ่งมีชีวิตใดอยู่ใน Clade Archaeplastida
8 ข้อใดเป็นจุดเด่นของโปรติสต์ในกลุ่ม Dinoflagellate
9 ข้อใดเคลื่อนที่ด้วย pseudopodium 
10 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาหร่ายไฟ
11 Saccharomyces cerevisiae  อยู่ในไฟลัมใด และสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างไร
12 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. เป็น fungi imperfecta เหมือนกับ penicillium
2. ใช้ผลิตยาปฏิชีวนะเหมือนกับ penicillium
3. เป็น coenocytic hypha
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
13 ข้อใดเป็น fungi ที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ sporangiospore
14 Peristome ในมอส ทำหน้าที่เหมือนอะไร
15 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
16 อวัยวะนี้พบในพืชชนิดใด
17 การม้วนของใบอ่อนลักษณะแบบนี้ เรียกว่าอะไร(TT)
18 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพืชชนิดนี้
19 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. อยู่ใน Class Cephalopoda
2. มีระบบเลือดแบบปิด
3. ไม่มี radula
4. มีโครงร่างแข็งภายใน เรียกว่า ลิ้นทะเล
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตนี้
21 1. ไส้เดือนดิน
2. เพรียงหัวหอม
3. ปลิงทะเล
4. ดาวเปราะ
5. ทากดูดเลือด
6. แม่เพรียง
สิ่งมีชีวิตในภาพอยู่ไฟลัมเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตในข้อใดบ้าง
22 สิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในไฟลัมใด และคลาสใด
ตอบอย่างนี้ ชื่อไฟลัม/ชื่อคลาส
23 เห่าช้าง/แม่หอบ/พยาธิแส้ม้า
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ไฟลัมใดตามลำดับ
ตอบอย่างนี้ ไฟลัม/ไฟลัม/ไฟลัม/...../ไฟลัม พิมพ์แต่ละครั้งไม่ต้องเว้น เป็นภาษาอังกฤษ  และไม่ต้องมีคำว่า phylum นำหน้า
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป