"สาขาวิชา" ต่อไปนี้ เรียนอะไรกันนะ?

สาขานี้เรียนอะไร ทายถูกไหมบอกมา! ทดสอบแฟนพันธุ์แท้ “สาขาวิชาเรียน” ในไทย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 “เกษตรกลวิธาน” คือการเรียนผสมผสานระหว่าง…
2 “บ้านและชุมชน” ไม่มีสอนเรื่องอะไร
3 “วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ” เรียนเกี่ยวกับอะไร
4 “บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย” จบมาทำอาชีพอะไรไม่ได้
5 “วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว” คือการฝังอะไร
6 “กีฏวิทยา” คือการศึกษาเรื่องอะไร
7 “ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไม่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อใคร
8 “เทคโนโลยีภูมิทัศน์” เรียนเกี่ยวกับอะไร
9 “วาริชศาสตร์” ศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ
10 “สื่อนฤมิต” เรียนเกี่ยวกับอะไร
11 “ความผิดปกติของการสื่อความหมาย” เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านใด
12 “วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์” เรียนเกี่ยวกับอะไร
13 “การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ” เรียนเกี่ยวกับอะไร
14 “การสื่อสารตรา” เรียนเกี่ยวกับอะไร
15 “เวชระเบียน” จบมาทำอาชีพอะไรไม่ได้
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป