ทายท่อนเพลง+MV K-POP

โดย: Ploy ajaja

มาทายกันเถอะ สู้ๆ!!

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 45

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 อีกอน อามู คัมดง ออบนึน Love story ออดอน ซอลเรมโด ออดอน เอมีโด เนเกน มีอันฮาจีมัน , I’m not sorry โอนึลบูทอ นัน นัน 
2  Hey boy Look, I’m gonna make this simple for you You got two choices…
3 Oh โชฮาฮานึน คอล วอนแฮ บวาโย I want it, I want it, want it, want it yeah แมอิล คือแด ยอลจองึน ทาโอรือจโย I’ll take it, I’ll take it, take it, take it yeah
4 นอน แน มาอือเม พูรึล ชิลรอจวอ ฮูฮวี ออบนึน ชอลมือมี ทาโอรือเก ชีกึมชอรอม นอวา ฮัมเกรามยอน tonight  I could die in this moment
5 ออดิล บวา ยอกิล บวา แนกา อาเพ อิดจานา ทันแซงกักฮานึน เก ดา นูเน โพ อีนึนเด คแวนฮี คอกจอง ฮาจี มา แนกา ยอเพ อีซอ จุล เทนีกา Don’t worry นารึล มีดอ
 
6 นอล วีแฮซอรามยอน นัน ซึลบอโด คีบึน ชอก ฮัล ซูกา อีซอซอ นอล วีแฮซอรามยอน นัน อาบาโด คังฮัน ชอก ฮัล ซูกา อีซอซอ
 
7 ยักซกแฮโย นดจี อันเกดดาโก แนเก พีชี ทวีออจุน คือแดล I promise you I promise you พิดนาดอน พมนัล อาเพ ยักซกแฮโย
 
8 Baby นอน วีฮอมแฮ วีฮอมแฮ คือรอดเก นารึล โพมยอน I can’t hold it anymore โอนึล บัม ทอนัลแร นอวา แน คีออกโซเก ยองวอนฮี ชีวอจีจี อันเก Oh baby..
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป