ข้อสอบ ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

โดย: nonchptm

สร้างโดย ชยพล ธารกมลสุข

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 25

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดยุคทองแห่งวรรณคดีสมัยอยุธยา
2 แบบเรียนเล่มแรกของไทย เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเป็นสำคัญ
3 ฉันท์เรื่องใดได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นฉันท์ยอดเยี่ยม
4 เหตุใดสมุทรโฆษคำฉันท์ จึงมีประวัติการแต่งแปลกกว่าเรื่องอื่น
5 พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ มีความสำคัญอย่างไร
6 ข้อความต่อไปนี้อยู่ในวรรณคดีเรื่องใด
 “ เรียมฤาคือบรรทัด            ช่างชาญดัดขัดเกลาขยัน    
 
7 วรรณคดีเรื่องใดเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย
8 วรรณคดีเรื่องใดที่อธิบายถึงพิธีคชกรรมซึ่งใช้มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
9 ข้อใดเป็นลักษณะของโคลงอักษรสาม
10 กวีท่านใดที่ได้รับยกย่องว่าเป็นปฏิภาณกวีในยุคทองแห่งวรรณคดี
11 วรรณคดีเรื่องใดที่แสดงให้เห็นว่าการเล่นหนังใหญ่ในสมัยอยุธยาไม่จำกัดเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์
12 โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีลักษณะเหมือนกับลิลิตยวนพ่ายในเรื่องใด
13 “ เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” คำกล่าวนี้ได้รับ อิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องใด
14 โคลงราชสวัสดิ์แสดงค่านิยมของสังคมไทยในเรื่องใด
15 ข้าราชการในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในโคลงเรื่องใด
16 อารมณ์ที่เด่นที่สุดที่ผู้อ่านได้รับในวรรณคดีเรื่องราชาพิลาปคำฉันท์คืออะไร
17 โคลงเบ็ดเตล็ดต่างจากโคลงเรื่องอื่น ๆ ในลักษณะใด
18 โคลงนิราศนครสวรรค์คล้ายคลึงกับวรรณคดีเรื่องใดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
19 การที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ) บันทึกประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ตามลำดับศักราช และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงว่าผู้แต่งได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดจากเรื่อง อะไร
20  “ เขาขันคูคู่คู้   เคียงสอง         
  โคลงบทนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่า
21 โคลงพาลีสอนน้องเป็นโคลงอะไร
22 ลิลิตพระลอ เป็นลิลิต เกี่ยวกับ
23 ลิลิตพระลอ มีกี่บท
24 ลิลิตพระลอที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร เมื่อ พ.ศ. ใด ให้เป็นยอดแห่งลิลิต
25 สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจาก วรรณคดีสโมสร ในสมัยรัชกาลใด
26 เสือโคคำฉันท์ ผู้แต่งคือใคร
27 เสือโคคำฉันท์ แต่งในปีพ.ศ. ใด
28 ลักษณะคำประพันธ์ของโคลงนิราศนครสวรรค์เป็นลักษณะใด
29 วัตถุประสงค์ของการแต่งโคลงนิราศนครสวรรค์ คืออะไร
30 สาระที่ได้จากโคลงนิราศนครสวรรค์ คือ
31 โคลงทศรถสอนพระราม ผู้แต่งคือใคร
32 ลักษณะการแต่งของโคลงทศรถสอนพระราม คือ
33 โคลงทศรถสอนพระรามมีกี่บท
34 โคลงทศรถสอนพระราม สอนอะไรเรา
35 กาพย์ห่อโคลงของพระศรีมโหสถ ผู้แต่งคือใคร
36 อนิรุทธคำฉันท์ ผู้แต่งคือใคร
37 อนิรุทธ์คำฉันท์เป็นฉันทลักษณ์ อะไร
38 อนิรุทธ์คำฉันท์ ผู้เรียบเรียง คือใคร
39 สมัยอยุธยาตอนกลาง คือ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. ใด
40 อนิรุทธ์คำฉันท์ อยู่ในยุคสมัยใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป