โครงการ สื่อมัลติมีเดีย (Vlog) วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 (แบบหลังดูวีดีโอ)

โดย: kunlasatreeb99

แบบทดสอบการลงบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบทดสอบการลงบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด xx บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ข้อใดลงบัญชีถูกต้อง
2 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ xx บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% การลงบันทึกบัญชีข้อใดถูกต้อง
3 การส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีอย่างไร
4 การรับคืนสินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีอย่างไร
5 โอนปิดบัญชีภาษีขาย และบัญชีภาษีซื้อไปยังบัญชีเจ้าหนี้ – กรมสรรพากรบันทึกบัญชีอย่างไร
6 การชำระค่าภาษี บันทึกบัญชีอย่างไร
7 โอนปิดบัญชีภาษีซื้อ  และบัญชีภาษีขายไปยังบัญชีลูกหนี้ – กรมสรรพากร บันทึกบัญชีอย่างไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป