เหตุไฉนจึงเกิดการว่างงาน?

โดย: Palita15

ทำขึ้นเพื่อให้มีความรู้เมื่อเติบใหญ่จะได้เรียนรู้เอาตัวรอดจากการว่างงานและใช้ความรู้นำไปสอบกลางภาค เย่ๆ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 20

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 การว่างงานภาษาอังกฤษคืออะไร?
2 เหตุใดแรงงานที่ต้องการทำงานจึงไม่มีงานทำ?
3 การว่างงานมักเกิดขึ้นในสภาวะใด?
4 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการว่างงาน?
5 ข้อใดคือแนวทางแก้ปัญหาการว่างงาน?
6 การว่างงานมีกี่ประเภท?
7 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการว่างงาน?
8 บุคคลใดไม่ได้จัดอยู่ในวัยแรงงาน?
9 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของตัวเลขการว่างงาน?
10 "โรงงานเย็บผ้าซื้อเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต เพื่อลดจำนวนคนงาน" จากข้อความนี้ก่อให้เกิดปัญหาใด?
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป