ภาษาไทยไปเรื่อย ๆ

โดย: smogka

ควิซภาษาไทยที่ใช้เล่นสนุกสนาน ทั้งเล่นเองและเล่นในห้องเรียน

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 เสียงพยัญชนะต้นข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
2 เสียงพยัญชนะใดมีรูปมากที่สุด
3 "จงช่วยจัดสิ่งของสนองเขา ให้ผ่อนเบาทุกข์ท้นจนพลันหาย" มีเสียงพยัญชนะต้นกี่เสียง(ไม่นับเสียงซ้ำ)
4 ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างจากข้ออื่น
5 ถ้าจะผันเสียง ค โดยเอาเสียง ข มาช่วยผัน จะผันได้เสียงใดบ้าง
6 ถ้าผัน อักษรต่ำคู่ โดยนำ อักษรสูง มาช่วยผัน จะผันได้กี่เสียง
7 ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ำทุกคำ
8 คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงตามรูป
9 คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงตามรูปที่ปรากฏ
10 สระเกิน อำ ไอ ใอ เอา ไม่นับเป็นสระเพราะมีเสียงซ้ำกับสระใด
11 เสียงสระมีลักษณะสำคัญอย่างไร
12 ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
13 คำในข้อใดประสมด้วยสระเสียงสั้นทุกคำ
14 ข้อใดเป็นสระเสียงยาวทั้งหมด
15 คำในข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทุกคำ
16 พยัญชนะไทยมีกี่รูป กี่เสียง
17 พยัญชนะ ๒ ตัวประสมสระตัวเดียวกัน ออกเสียงพร้อมกัน เรียกว่าอะไร
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป