ภาษาไทยไปเรื่อย ๆ ๒

โดย: smogka

ภาษาไทยไปเรื่อย ๆ ข้อสอบ ป.๖

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พยัญชนะข้อใดออกเสียงไม่เหมือนกับทุกตัว
2 ข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นควบกันทุกคำ
3 ข้อใดออกเสียง "อะ" ที่พยัญชนะต้นทุกคำ
4 ข้อใดมีพยัญชนะต้นที่ผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียงทุกคำ
5 พยัญชนะตัวสะกดมีกี่มาตรา
6 พยัญชนะท้ายพยางค์มีกี่เสียง
7 พยัญชนะในข้อใด ไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้
8 ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางศ์ไม่อยู่ในมาตราเดียวกันทุกคำ
9 ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสียง
10 ข้อใดใช่วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
11 ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคำ
12 คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากกลุ่มในข้อเดียวกัน
13 "นาคีมีพิษเพี้ยง  สุริโย" ข้อความนี้มีกี่พยางค์ และมีความหมายกี่คำ
14 จากบทอ่านข้างต้น กวีเล่นเสียงพยัญชนะใดมากที่สุด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป