แบบทดสอบสุขภาพจิต

โดย: fbakmutnb2562

ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับสุขภาพจิตแบบใด โดย Aj.Dr.Parichart Theerawit

ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับสุขภาพจิตแบบใด โดย Aj.Dr.Parichart Theerawit ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง..
2 ท่านรู้สึกสบายใจ...
3 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน....
4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง....
5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์......
6 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)....
7 ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น......
8 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต.....
9 ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์.....
10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา.....
11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส.....
12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง......
13 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว......
14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี......
15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน......
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป