คุณมีความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนมากน้อยแค่ไหน? (ฉบับยากปานกลาง)

โดย: Nepths

คำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนว่าคุณรู้มากน้อยแค่ไหน

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 20

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ประเทศเมียนมาร์ไม่ได้มีอาณาเขตติดกับประเทศใดต่อไปนี้?
2 ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ชื่อเขตหรือรัฐของประเทศเมียนมาร์?
3 ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าเงินของประเทศลาว?
4 ประเทศลาวมีอาณาเขตติดกับประเทศอื่นทั้งหมดกี่ประเทศ?
5 โบราณสถานใดต่อไปนี้อยู่ในประเทศกัมพูชา?
6 กัมพูชาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกชาติใด?
7 ข้อใดต่อไปนี้เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม ณ ปัจจุบัน?
8 ประเทศเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดต่อไปนี้?
9 จังหวัดใดต่อไปนี้มิได้มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย?
10 ประเทศมาเลเซียมี GDP มวลรวมมากเป็นอันดับที่เท่าไรของอาเซียน? (2017)
11 อินโดนีเซียมีประชากรประมาณเท่าไร? (2017)
12 ภัยธรรมชาติข้อใดมิใช่ภัยธรรมชาติที่พบได้ในประเทศอินโดนีเซีย
13 ประเทศฟิลิปปินส์ไม่เคยถูกปกครองโดยประเทศใดต่อไปนี้?
14 ชาวฟิลิปปินส์พูดภาษาใดเป็นภาษาแม่?
15 ประเทศสิงคโปร์มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร?
16 คนบรูไนสื่อสารด้วยภาษาอะไรเป็นภาษาหลัก?
17 ธงในข้อใดต่อไปนี้เป็นธงของประเทศฟิลิปปินส์
18 ธงของประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีดาวอยู่ในธง?
19 ประเทศคู่ใดต่อไปนี้สามารถสื่อสารด้วยภาษาประจำชาติแล้วเข้าใจกันได้?
20 ประเทศใดต่อไปนี้มิได้ส่งออกน้ำมันเป็นหลัก?
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป