ทดสอบความรู้ทางภูมิศาสตร์

โดย: 3otonefourr

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 1. เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในข้อใด ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนชาวไทยมากที่สุด
2 2.แผนที่ใดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองและอาณาเขตของประเทศ
 
3 3.ค่าของลองจิจูด และค่าของละติจูดมีความสำคัญอย่างไร 
 
4 4.ฝนชนิดใดที่ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ ฝนตกหนัก  ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า และบางครั้งลูกเห็บตกร่วมด้วย

 
5 5.ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยชื่ออะไร 
 
6 6.ทิวเขาหลวงพระบางเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับดินแดนใด 

 
7    7.เส้นสมมุติข้อใดที่หมายถึงเขตร้อนของโลก 
 
8 8.ลมมรสุมชนิดใดที่พัดนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย 
 
9
 
 
9.ประเทศไทยเริ่มทำแผนที่แบบชาวตะวันตกขึ้นครั้งแรกเมื่อใด 

 
10
 
 
10.ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด และเส้นลองจิจูดที่เท่าใด 
 
11 11.ชื่อภูมิศาสตร์ใดที่มีลักษณะการเขียนภาษาอังกฤษเหมือนกับชื่อของแม่น้ำ
12
12. หน่วยความยาวใดที่นิยมใช้ในมาตราส่วนเส้นและมาตราส่วนรูปแท่ง
 
13
13. ถ้าในแผนที่ปรากฏสีฟ้าอ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นน้ำ แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร
 
14 14. ถ้านักเรียนต้องการวัดความชื้นในอากาศและจุดน้ำค้างในอากาศ ควรเลือกใช้เครื่องมือใด
 
15
15. อุปกรณ์ใดที่ไม่ใช่หนึ่งในองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
16
16. การศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือชนิดใดเข้ามาช่วยในการศึกษา
 
17 17. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างของโลกได้ถูกต้อง
 
18 18. เพราะเหตุใดจึงต้องมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
19
19. เส้นละติจูดกับเส้นลองจิจูดต่างกันอย่างไร
 
20 20. สีเขียวในแผนที่ แสดงถึงสิ่งใด
 
21
21. เส้นเมริเดียนปฐมลากผ่านที่ใด และมีความสำคัญอย่างไร
 
22 22. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาทางภูมิศาสตร์ใน
ลักษณะใด
 
23
23. ระบบพิกัดพื้นผิวโลก (GPS) เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ประโยชน์อย่างไร
 
24
24. “ ที่ราบไซบีเรีย” มีลักษณะภูมิประเทศตรงกับข้อใด
 
25
25. แถบสีขาวมักใช้แทนภูเขาที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
 
26 2ุ6. เทอร์โมมิเตอร์แบบใดที่สามารถใช้วัดอุณหภูมิของดินได้
 
27 27. เข็มบอกทิศของเข็มทิศจะแกว่งไกวอย่างอิสระโดยทำปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใด
 
28 28. การแรเงาเพื่อแสดงความสูง–ต่ำของภูมิประเทศมักแรเงาให้เหมือนกับว่ามีแสงทำมุมอยู่กี่องศา
 
29 29. แม่น้ำในวัยใดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแก่งหรือน้ำตกเกิดขึ้นได้
 
30 30. ถ้าวัดระยะทางในแผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ได้ 27.5 เซนติเมตร แสดงว่าในภูมิประเทศจริงมีระยะทางเท่าไร
 
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป