แบบทดสอบคำซ้ำ

สวัสดีค่ะ พวกเรากลุ่ม คำซ้ำ ยำรววมมิตรค่ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รายวิชาภาษาไทย
เสนอคุณครูศุภชาดา ฌานทิพยดำรง โรงเรียนสตรีศึกษาค่ะ จากที่ได้รู้ความหมายของคำซ้ำแล้วจาก https://writer.dek-d.com/mudmee2546airi/writer/view.php?id=1918829&fbclid=IwAR3GJA9ue0XNEiNbcfQIpI-g3qGFXdBDwNuA1e35O3_HAWwu38qFdtG8_Uw พวกเราก็มีควิซคำถามสนุกๆ มาให้เล่นค่ะ

สวัสดีค่ะ พวกเรากลุ่ม คำซ้ำ ยำรววมมิตรค่ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รายวิชาภาษาไทย
เสนอคุณครูศุภชาดา ฌานทิพยดำรง โรงเรียนสตรีศึกษาค่ะ จากที่ได้รู้ความหมายของคำซ้ำแล้วจาก https://writer.dek-d.com/mudmee2546airi/writer/view.php?id=1918829&fbclid=IwAR3GJA9ue0XNEiNbcfQIpI-g3qGFXdBDwNuA1e35O3_HAWwu38qFdtG8_Uw พวกเราก็มีควิซคำถามสนุกๆ มาให้เล่นค่ะ
...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 1. ความหมายของคำซ้ำในข้อใดต่างจากพวก
2 2. ประโยคในข้อใดมีคำซ้ำ
3  3. ข้อใดไม่มีคำซ้ำ
4 4.ข้อใดเป็นคำซ้ำที่มีความหมายไม่เน้นหนักหรือเจือจาง
5 5.นิดโดนตำหนินานาจากพ่อ ทั้งๆที่นิดทำแจกันแตกแค่นิดๆ พ่อเลยสั่งให้นิดไปเอาเทปสีใสๆมาติดทับรอยแจกันที่แตกประโยคต่อไปนี้มีคำซ้ำกี่คำ
6 6.ข้อใดไม่เป็นการซ้ำเพื่อเลียนเสียงธรรมชาติ
7 7. คำซ้ำในข้อใดบอกความหมายเป็นพหูพจน์
8 8. ข้อใดมีคำซ้ำเพื่อบอกความหมายโดยนัย
9 9. ข้อใดไม่มีคำซ้ำ ? 
10 10. คำที่มีเสียงและความหมายใกล้เคียงกัน เมื่อนำคำมารวมกันทำให้ความหมายของคำชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นคำชนิดใด
11  11. ข้อจัดอยู่ในคำซ้ำที่ให้ความหมายเป็นพหูพจน์
12 12. ประโยคใดมีคำซ้ำ
13 13. เพราะเหตุใด นานา จึงไม่เป็นคำซ้ำ
14 14. คำซ้ำใช้ได้กับคำภาษาอะไรบ้าง
15 15. ข้อใดเป็นคำซำ้ที่เขียนถูก
16 16. คำซำ้ในข้อใดต่อไปนี้เมื่ออยู่ตามลำพังใช้เป็นประโยคคำสั่งได้ ยกเว้น ข้อใด
17 17. คำซ้ำในข้อใดบอกความเน้น
18 18. ข้อใดไม่ใช่รูปลักษณ์
19 19. ข้อใดเขียนถูกต้อง
20 20. ข้อใดไม่ใช่คำซ้ำในคำซ้อน
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป