ภาษาไทยไปเรื่อย ๆ ๕

โดย: smogka

มาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 57

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยคความเดียว
2 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยคความรวม
3 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยคความซ้อน
4 ประโยคความรวมจะใช้คำชนิดในเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน
5 “เมื่อก้องทานข้าวแล้วเขาก็ไปทำงาน” เป็นประโยคชนิดใด
6 “โด่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้” เป็นประโยคชนิดใด
7 ข้อใดคือองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของประโยค
8 ภาคแสดงของประโยค ประกอบด้วยอะไรบ้าง
9 ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น
10 การใช้ประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องข้อใดสุภาพที่สุด
11 เรือ.... กอ..... สาว..... ......กากิน เติม ๔ คำใดจึงจะถูกต้อง
12 คำว่า “ภย” หากต้องการให้เป็นคำไทยโดยออกเสียงไอ จะเขียนอย่างไร
13 คำที่มาจากภาษาอังกฤษ เรามักใช้สระใด ให้ออกเสียงใอ
14 ข้อใดมีคำสะกดผิด
15 ข้อใดสะกดถูก
16 ตัว ฤ ฤา จัดอยู่ในสระประเภทใด
17 คำว่า “ฤ” ออกเสียงอย่างไร
18 เครื่องหมาย   ์ อยู่บนอักษรเรียกว่าอะไร
19 คำในข้อใดมีตัวการันต์เพียงตัวเดียว
20 คำที่มีตัวการันต์อยู่กลางคำ มักเป็นคำที่มาจากภาษา
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป