ภูมิศาสตร์น่ารู้

โดย: SAIKA SPILLER

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองรู้แน่ในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องภูมิศาสตร์ล่ะก็....เราขอท้าคุณด้วยคำถาม 20 ข้อนี้ !!

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่
2 ถ้าวัดระยะทางในแผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ได้ 27.5 เซนติเมตร แสดงว่าในภูมิประเทศจริงมีระยะทางเท่าไร
3 ลักษณะเส้นชั้นความสูงที่เรียงอยู่ชิดกันบริเวณยอดแล้วค่อย ๆ ขยายออกห่างบริเวณฐาน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด
4 ข้อใดเป็นการใช้สีแทนสัญลักษณ์ ไม่ถูกต้อง
5 องค์ประกอบของแผนที่ใดเป็นองค์ประกอบแรกที่บอกให้เรารู้ว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่อะไร
6 เครื่องมือสำหรับวัดความกดอากาศเรียกว่าอะไร
7 การแรเงาเพื่อแสดงความสูง–ต่ำของภูมิประเทศมักแรเงาให้เหมือนกับว่ามีแสงทำมุมอยู่กี่องศา
8 ชื่อภูมิศาสตร์ในข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
9 แม่น้ำในวัยใดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแก่งหรือน้ำตกเกิดขึ้นได้
10 ข้อใดอธิบายถึงลักษณะภูมิประเทศในบริเวณแม่น้ำวัยชราได้ถูกต้อง
11 กิจกรรมใดของมนุษย์ที่จะยิ่งทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มมากยิ่งขึ้น
12 ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในขณะที่นักเรียนยืนอยู่กลางห้องโล่ง นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
13 เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเกิดพายุหมุนบ่อยครั้ง
14 สาเหตุใดที่ทำให้ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติจากดินถล่มมากที่สุด
15 องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือข้อใด
16 ข้อใดคือประโยชน์ของ GPS
17 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้หลักเครื่องมือ ชนิดใด
18 ดาวเทียมที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ด้านอุตุนิยมวิทยาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
19 ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบตัวเลข
20 ดาวเทียมธีออสของประเทศไทยถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่อจุดประสงค์ใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป