Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ประลองความรู้ เล่าเรื่องพงศาวดาร อยุธยา

โดย: Piglet97

มาสนุกกับคำถามเสริมความรู้ เล่าเรื่องพงศาวดาร อยุธยา กันเถอะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระเจ้าอู่ทองแต่งตั้งใครให้ไปปกครองเมืองสุพรรณบุรี
2 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปครองเมืองละโว้คือใคร  
3 ผู้ที่แย่งชิงราชสมบัติจากพระสิทธานราชาคือใคร
4 ผู้ที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าอู่ทองคือใคร  
5 สมเด็จพระบรมราชาเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราชใด
6 พระมหากษัตริย์พระองค์ใดครองราชย์น้อยที่สุด
7 ใครคือพระโอรสของสมเด็จพระราเมศวร 
8 เจ้าสามพระยาขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าอะไร
9 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงครองราชย์นานเท่าใด
10 พระบรมราชาเมื่อขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาทรงพระนามใหม่ว่าอะไร
11 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้เจริญสัมพันธไมตรีและได้สนธิสัญญา ทางการค้ากับประเทศใด
12 ข้อใดคือพระนามพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
13 ใครคือผู้ที่จับพระรัฏฐาธิราชไปสำเร็จโทษ
14 ข้อใดคือพระโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ 
15 ใครได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระไชยราชาธิราช
16 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงมีพระอัครมเหสีพระนามว่าอะไร  
17 ข้อใดคือพระนามเดิมของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
18 สงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชามังกะยอชวาเกิดขึ้นเมื่อใด
19 ชื่อเดิมของออกญาวิไชเยนทร์ตรงกับข้อใด
20 “กรุงแตก” เกิดขึ้นในพุทธศักราชใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป