แบบทดสอบหลังเรียน

โดย: 593150610230

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ๑. ข้อใดเป็นการใช้คำในกาพย์ยานี๑๑ได้ถูกต้อง
2 ๒. การใช้คำในกาพย์ยานี ๑๑ วรรคแรก มีจำนวนกี่คำ
3 ๓. กาพย์ยานี ๑๑ ๑ บทมีกี่วรรค
4 ๔.คำประพันธ์ต่อไปนี้ ถ้าเรียงให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ข้อใดไม่ใช่กาพย์ยานี ๑๑
5 ๕.ข้อใด กล่าวถึงคำประพันธ์ข้างต้นนี้ได้ถูกต้อง
 
6 ๖.กาพย์ยานี ๑๑ มีลักษณะคล้ายคำประพันธ์ใดมากที่สุด
7 ๗. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี ๑๑ ได้ถูกต้อง

8 ๘. คำที่ขีดเส้นใต้คำใดผิดฉันทลักษณ์ “ ฉันอยากมีคนรัก ผูกสมัครใฝ่ประสาน เอื้อเฟื้อและเจือจาน ดั่งธารไหลไม่โรยรา” 

9 ๙. “มนต์ขลังพัทลุง เจริญรุ่งงามหลากหลาย ........................................ ไม่สูญสิ้นถิ่นอุดม” ข้อความในข้อใดเติมลงในช่องว่างแล้วถูกต้องทั้งเนื้อความและฉันทลักษณ์ 
10 ๑๐. “แต่เช้าเท่าถึงเย็น ............................................” ข้อความในข้อใดเติมลงในช่องว่างแล้วถูกต้องทั้งเนื้อความและฉันทลักษณ์ 
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป