Structure 5 สร้างเองเล่นเอง การขนส่ง precast

โดย: Delipo

สร้างเองเล่นเอง แต่มาเล่นด้วยกันก็ได้

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 40

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดผิด
2 สามารถตัดแต่งส่วนอาคารเพื่อติดตั้งงานระบบได้
3 การติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างทำการติดตั้งพร้อมกับการหล่อแผ่น
4 ออกแบบกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน
5 ความสูงสายไฟ สะพานลอย พื้นผิวถนน
6 ส่วนยื่นต่างๆ ความกว้างถนน น้ำหนักบรรทุก​
7 ควรจัดวางให้มีวัสดุรองรับน้ำหนัก
8 ไม่ควรจัดวางให้วัสดุใกล้ไซต์ก่อสร้าง
9 เลือกสุจภัณฑ์ควรเจาะช่องกับพื้น
10 ชิ้นส่วนที่รองรับปั๊มน้ำมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ​
11 Precast เจาะรูได้ ตัดแต่งและดัดแปลงได้
12 สายไฟย่อยควรเดินร้อยในท่อ
13 Element design เช่น
14 ควรใช้รูปแบบ precast​ แตกต่างกันเพื่อความหลากหลาย
15 การออกแบบหัวเสาต่างๆ ออกแบบรั้ว
16 การติดตั้งอุปกรณ์​ทำพร้อมกับการก่อสร้าง
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป