เจ้าคักปานใด๋กับภาษาอีสาน

โดย: Jade-1403

ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอีสานว่าคุณมีความเข้าใจในความหมายและการใช้คำในภาษาอีสานได้มากขนาดไหน

ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอีสานว่าคุณมีความเข้าใจในความหมายและการใช้คำในภาษาอีสานได้มากขนาดไหน ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 คำขยายขนาดในข้อใดบ่งบอกว่าขนาดของสิ่งของมีขนาดเล็กสุด
2 ดอกไม้ในข้อใด๋บานมากที่สุด
3 “อินางน้อยนี่คื่อใส่เสื้อเหลือง....ยุแท่”  ข้อใดใช้ขยายสีเหลืองได้ถูกต้อง
4 “ คักบ๊อบาดหนิ “ มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด
5 ถ้าจะบอกว่า “ แกเข็ดรึยังทีนี้” (เข็ดหลาบ)
6 ข้อใด๋ด่าได้เจ็บปวดที่สุด
7 “แม่ใหญ่สีนั่ง...ไฟอยู่.....” ควรเติมคำใดที่จะทำให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์
8 “บัก-ย่านหมาแล่นเปิดอาดหลาดเลย” คำว่า “อาดหลาด” มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดที่สุด
9 “มื่อนี่ฟ่าคือ....มาแถะ บ่แม่นฝนสิตกซะติมื่อนี่” ควรเติมคำในข้อใดเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด
10 ขาวแบบไหนต่อไปนี้ที่ใช้เกี่ยวกับน้ำ
11 “สวนไผคือ.....ดีแท่” ควรเติมข้อใดจึงจะให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป