ทดสอบความรู้พุทธสาสนาอินโดนีเซีย

โดย: Hashtack

แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ เป็นคำถามง่ายๆใช้เวลา 5 นาที

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 05 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียรุ่งเรืองมากในพุทธศรรตวรรษที่เท่าไหร่
2 บุโรพุทโธสร้างด้วยวัสดุใด
3 บุโรพุทโธเปรียบลักษณะเหมือนสิ่งใด
4 จันทิกะลาสันมีความคล้ายคลึงกับแผนผังของสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธ แผนผังสถาปัตยกรรมนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร
5 ศาสนาพุทธในอินโดนีเซียเป็นนิกายอะไร
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป