ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น

สังคมศึกษาฯ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 40

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
2 2. กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มีลักษณะอย่างไร
3 3. การกระทำข้อใดแสดงถึงการนับถือ หรือเคารพต่อกฎหมาย (Respect for Law) ได้อย่างชัดเจนที่สุด
4 4. ระบบการปกครองและกฎหมายของไทยในสมัยโบราณได้แบบอย่างมาจากประเทศใด
5  5. กระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยองค์กรที่สำคัญในข้อใด
6 6.หากลูกจ้าโรงงานพลาสติกเขตธนบุรี มีข้อขัดแย้งกับนายจ้างและต้องการยื่นฟ้องร้องต่อศาล เขาควรจะยื่นฟ้องต่อศาลประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
7 7.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
8 8.กฎหมายประเภทใดอยู่ในลำดับศักดิ์ที่ต่ำที่สุด
9 9.กฎหมายมีที่มาจากพื้นฐานสังคมหลายประการ ยกเว้นข้อใด
10 10.ระมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยตามแบบอารยประเทศ คือกฎหมายใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป