Photosynthesis(part2)

โดย: Zer017

เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง)

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองของฮูซ
2 จากการทดลองของแดเนียล อาร์นอน พบว่าน้ำจะแตกตัวให้ก๊าซออกซิเจนได้ ถ้ามีสารใดในปฏิกิริยา
3 ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร จะได้ผลิตภัณฑ์ใดเกิดขึ้น 
4 ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร สารใดเป็นได้ทั้งตัวรับอิเล็กตรอน(e-)และโปรตรอน(H+)
5 พืชในข้อใดจัดเป็นพืช C3 ทั้งหมด
6 พืชในข้อใดจัดเป็นพืช C4 ทั้งหมด
7 กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช เกิดจากปฏิกิริยาขั้นใด
8 กระบวนการเปลี่ยน PGA ให้เป็น PGAL ในวัฏจักรคัลวิน เกิดจากปฏิกิริยาขั้นใด
9 กระบวนการสร้างน้ำตาลในวัฏจักรคัลวิน เกิดจากปฏิกิริยาขั้นใด
10 สารอินทรีย์ตัวแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คือสารใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป