ความรู้เบื้องต้นในโปรแกรม Excel

โดย: Riwacc

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในโปรแกรม Excel ของคุณกันเถอะ

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 05 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของของโปรแกรม
2 ข้อใดกล่าวถึงแถบเครื่องมือโปรแกรม Excel 2007 ได้ถูกต้อง
3 ปุ่มหลักที่ใช้ควบคุมหรือจัดการเมนูหลักชื่อว่าอะไร
4 รูปนี้กำลังทำงานอะไร
5 รูปนี้กำลังทำงานอะไร
6 เครื่องหมายการคำนวณในข้อใดสำคัญเป็นลำดับแรก
7 การสร้างสูตรในการคำนวณต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย
8 การทำ AutoFill ใช้ได้กับข้อมูลใด
9 การอ้างอิงเซลล์ $B5 หมายความว่าอย่างไร
10 ฟังก์ชั่นใดอยู่ในประเภทวันที่และเวลา
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป