Davinchao EP. 21 : อาหารคาวไทยพื้นบ้านแต๊ ๆ

โดย: Davinchao

มาถอดรหัสภาพให้สมองแอคตีฟกันเถอะ เพื่อน ๆสามารถประเมินสมองของตนเองได้ว่ามันแอคตีฟแค่ไหน โดยดูจากคะแนนที่ทำได้ เพื่อน ๆสามารถเล่นซ้ำได้ เล่นจนเกิดความคล่องขึ้น มันจะคล่องขึ้นเรื่อย ๆ คะแนนก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆด้วย คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงสมองของเพื่อน ๆพัฒนา(แอคตีฟ)ขึ้น แล้วอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยน้า

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครับ
2 ข้อนี้มีสองพยางค์  ภาพมาครับ
3 ข้อนี้มีสองพยางค์  ภาพมาครับ
4 ขัอนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครับ
5 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ
6 ข้อนี้มีห้าพยางค์  ภาพมาครับ
7 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ
8 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ
9 ข้อนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครัุบ
10 ข้อนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครับ
11 ข้อนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครับ
12 ข้อนี้มีสี่พยางค์  มีการผวนคำในคำนี้ด้วย ท ภาพมาครับ
13 ข้อนี้มีสามพยางค์  ภาพมาครับ
14 ข้อนี้มีห้าพยางค์  ภาพมาครับ
15 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ  
16 ข้อนี้มีห้าพยางค์  ภาพมาครับ
17 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ
18 ข้อนี้มีสี่พยางค์  ภาพมาครับ
19 ข้อนนี้มีสองพยางค์  ภาพมาครับ
20 ข้อนี้มีสองพยางค์  ภาพมาครับ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป