เกมส์ท้าทวนความจำ

โดย: qmingx-h

ศาสตร์พระราชา

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
กษัตริย์นักพัฒนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่งคง
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ
ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 59

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเป็นแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์รัชกาลใด
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้ววยการใช้เครื่องกลเติมอากาศคือโครงการใด
3 นวัตรกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลประกอบด้วยสารอะไร
4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ยื่นคำขอวันที่เท่าไหร่
5 อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว ถูกนำมาใช้บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ใด
6 ในหลวงทรงพระราชทาน ชื่อโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่าอะไร
7 ภาพดังกล่าว สอดคล้องกับโครงการใด
8 ข้อใดคือประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
9 สิ่งก่อสร้างที่ขวางทางกั้นลำน้ำขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
10 โครงการไบโอดีเซลเป็นการเตรียมรับมือกัับปัญหาใด
11 จากภาพ คือโครงการอะไร
12 ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้อในช่องปาก มาจากนวัตกรรมใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป