แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยการเดินทาง

โดย: ckboooooonch2

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ CSD บริษัท AXA ประกันภัย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 03 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดต่อไปนี้ที่ประกันภัยการเดินทางไม่คุ้มครอง
2 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนประกันภัยการเดินทางแบบครอบครัว
3 หากต้องการขยายเวลาเพิ่มเติมระหว่างที่อยู่ต่างประเทศสามารถทำได้หรือไม่
4 หากลูกค้าสนใจซื้อประกันภัยการเดินทาง ท่านจะแนะนำให้ซื้อผ่านช่องทางใด
5 ประเทศใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม schengen
6 หากต้องการยื่นขอวีซ่า Schengen จะต้องมีทุนคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่ต่ำกว่ากี่บาท
7 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสิ้นสุดของประกันภัยการเดินทาง
8 หากลูกค้าต้องการแก้ไขที่อยู่ของผู้เอาประกัน ท่านจะแนะนำลูกค้าอย่างไร
9 ประเทศใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม sanction country
10 หากต้องไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศ Sanction และเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ กรมธรรม์จะคุ้มครองหรือไม่
11 กรณีใดต่อไปนี้ที่บริษัทฯจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า
12 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง
13 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรมธรรม์แบบรายปี
14 หากสูญเสียสายตา 1 ข้าง บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินเลยหรือไม่
15 หากผู้เอาประกันต้องกลับมารักษาตัวต่อที่ประเทศไทย ยังสามารถเคลมค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่
16 หากผู้เอาประกันภัยหัวใจวายเฉียบพลัน ท่านคิดว่าสามารถเคลมได้หรือไม่
17 การเคลมในหมวดการยกเลิกการเดินทาง จะได้คืนเต็มตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์เลยใช่หรือไม่
18 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการเคลมในหมวดผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดินทาง
19 หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะต้องแจ้งเคลมในหัวข้อความคุ้มครองใด
20 หากลูกค้าต้องการแจ้งเคลมสามารถแจ้งผ่านช่องทางใดได้บ้าง
21 คุณนายเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักที่เกาหลีใต้ จึงรักษาในคลีนิคที่จดทะเบียนถูกต้องโดยวิธีทาครีมรากโสมสมานแผล ซึ่งยังไม่รับรองตาม กม.ไทย แต่นิยมที่เกาหลีใต้ในขณะนั้น จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
22 นายเวียร์ และนายบอย เดินทางไปเคนยาด้วยกันเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างเดินทางนายบอย ได้ทำกล้อง go pro ของนายเวียร์ มูลค่า 20,000 บาทตกพื้นเสียหาย นายเวียร์สามารถตั้งเบิกค่ากล้องได้เป็นจำนวนเท่าไร
23 คุณชมพู่ อารยา เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น 8 วัน วันกลับเกิดพายุโมจิ ทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน เธอจึงต้องนอนพักโรงแรม 1 คืน และเลื่อนการเดินทางออกเป็นวันรุ่งขึ้น เธอสามารถเคลมความคุ้มครองในข้อใดได้บ้าง
24 คุณพัชราภา เกิดอุบัติเหตุรถชนระหว่างเที่ยวและรักษาตัวเรียบร้อย หลังจากกลับมา 2 วัน พบว่าแผลยังอักเสบอยู่ จึงรักษาต่อเนื่องที่ รพ.เวชธานี มีค่ารักษา 50,000 บาท เธอจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
25 หลังจากที่ฝ่ายอนุมัติสินไหมได้รับเอกสารต่างๆครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาประมาณกี่วันในการพิจารณา และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป