แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยสุขภาพ

โดย: ckboooooonch2

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ CSD ประจำปี 2019

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 03 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนประกันภัย Smart Care Executive
2 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนประกันภัย Smart Care Executive
3 หากผู้เอาประกันทำบัตรหาย ท่านจะแนะนำอย่างไร
4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยที่ระบุในแผน Smart Care Executive
5 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ pre-existing condition
6 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Smart Care Executive Plus
7 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่าห้องพักผู้ป่วยในแผน Smart Care Executive 
8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ระบุในแผน Smart Care Executive Plus
9 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการขยายอายุความคุ้มครองสำหรับแผน Smart Care Optimum
10 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ความคุ้มครองในแผน Smart Care Optimum
11 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนความคุ้มครอง IE
12 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่าความรับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์ IE
13 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าห้องพักผู้ปกครองที่ระบุในแผน IE
14 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ป่วยนอกที่ระบุในแผน IE
15 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจสุขภาพสำหรับแผนกรมธรรม์ IE
16 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ IE
17 หากลูกค้าสอบถามว่าความคุ้มครองห้องพักสำหรับทารกแรกเกิดที่ระบุในแผน IE คืออะไร ท่านจะตอบว่าอย่างไร
18 แผน Long Stay Visa สามารถรับประกันได้สูงสุดที่อายุกี่ปี
19 สัญชาติใดบ้างที่ไม่สามารถสมัครแผน Long Stay Visa ได้ 
20 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประกันภัย Smart Care Executive Group
21 ข้อมูลใดไม่จำเป็นในการพิจารณาออกใบเสนอราคาประกันสุขภาพ
22 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประกันสุขภาพ
23 ใบสมัครและใบเสนอราคามีผลบังคับใช้ภายในกี่วัน
24 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไข Single Child Policy
25 ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ของกลุ่มโรคร้ายแรงคือกี่วัน
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป