แบบทดสอบศิลปะการให้บริการ

โดย: ckboooooonch2

แบบทดสอบศิลปะการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ CSD ประจำปี 2019

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 03 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ผู้รับบริการคาดหวังสิ่งใดมากที่สุดในการเข้ารับบริการ 
2 ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องการให้ผู้ให้บริการคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ 
3 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” 
4 จิตสำนึกในการบริการที่ดี คือ 
5 การสื่อสารเพื่องานบริการ ต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ
6 ขณะพูดโทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด
7 การคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ๆ จะเกิดได้จากปัจจัยข้อใดเป็นสำคัญ
8 การต้อนรับจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะหมายความว่าอย่างไร 
9 ข้อใดเป็นหลักวิธีการสร้างความกระตือรือร้น
10 ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ ควรคำนึงถึงเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด
11 ข้อใดต่อไปนี้มีความสอดคล้องกับคาว่าอัธยาศัยไมตรีในงานบริการในงานบริการ
12 เมื่อคุณจดจำและสามารถเรียกชื่อลูกค้าได้ถูกต้อง ผลที่ตามมาคือข้อใด
13 เหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรสูญเสียลูกค้า คือ 
14 การหยุดชะงักของการให้บริการเกิดจากปัญหาใด
15 การนิ่งเฉยต่อการบริการของลูกค้า สื่อความหมายตามข้อใด 
16 ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่อารมณ์เสีย ควรกระทำตามข้อใดเป็นสิ่งแรก
17 ข้อใดคือคำพูดพิเศษเป็นผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
18 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการควรมีขั้นตอนอย่างไร
19 สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดคือ
20 การที่ทำให้ผู้มารับบริการรู้สึกสุขสบายราวกับอาศัยอยู่ในบ้านเรียกว่า
21 ข้อใดคือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้า
22 ข้อใดไม่ใช่ความใส่ใจลูกค้าอย่างแท้จริง
23 ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ 
24 เมื่อคุณเรียกชื่อลูกค้าในสาย 
25 ข้อใดไม่ใช่ทัศนคติในการให้บริการที่เหมาะสม
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป