คุณมีความรู้เรื่อง " ฉันท์ " ดีแค่ไหน

โดย: tigerstarsri

" บทประพันธ์ สรรหา มาประดิษฐ์
ประโลมจิต ครื้นเครง นักเลงฉันท์
เสนาะโสต โสภา ค่าอนันต์
มาร่วมกัน อนุรักษ์ จักอยู่ยืน "

" บทประพันธ์ สรรหา มาประดิษฐ์
ประโลมจิต ครื้นเครง นักเลงฉันท์
เสนาะโสต โสภา ค่าอนันต์
มาร่วมกัน อนุรักษ์ จักอยู่ยืน "
...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ๑. ฉันท์ข้อใดมีความงามดุจสายฟ้าของพระอินทร์
2 ๒. วรรคแรกของฉันท์ในข้อใด มีพยางค์ ครุ - ลหุ รวมกันน้อยที่สุด
3 ๓. ส คณะ เรียงติดกัน ๒ คณะใน ๑ วรรค ทั้งวรรคหน้า - หลัง เป็นฉันท์ชนิดใด 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป