พิชิตข้อสอบ

โดย: ff0896

อุตสาหกรรม

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 1.Which is equivalent to the term " transportation "?
2 2.Which is cargo specified the Heavy cargo(HEA)?
3 3.เขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิมีคลังสินค้าที่เป็นWarehouse service กี่ประเภท
4 IATA-international air transport Association เป็นหน่วยที่ไม่ได้ดูแลด้านใดของ~~~
5 5.ข้อใดเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดในการจนส่งทางอากาศสินค้าทางอากาศ
6 6.ประเทศที่อยู่ใน Traffic conference areas2?
7 7.Strongly Smelling Effects หมายถึงสินค้าประเภทใด
8 8.Special Code ของLiving Human Organs and Blood คือข้อใด
9 9.House Airwaybil (HAWB) หมายถึงอะไร
10 10.การวัดขนาดในการคำนวณค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ(chargeable weight) มีกี่ประเภท
11 11.การคำนวณค่าระวางแบบ Q100 ในการขนส่งทางอากาศคือข้อใด
12 12.Handing information หมายถึงอะไร
13 13."Cargo lrregularity Report" หมายถึงอะไร
14 14.Chargeable Weight มีความหมายตรงกับข้อใด
15 15.สินค้าประเภท Live Animals จัดอยู่ในการคำนวณค่าระหว่างประเภทใด
16 16.สิค้าส่งออกที่ไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรคืออะไร
17 17.ถ้าต้องการส่ง Bamboo Bulb ควรใช้อัตราค่าขนส่งประเภทใด
18 18.ค่าขนส่งข้อใดที่เป็นOther changes
19 19.ค่าCrisis Surcharge หมายถึงอะไร
20 20.สินค้าที่มีมูลค่า1000USD และสำแดงในหน้าAirwaybil เป็น"NVD"เป็นสินค้าประเภทอะไร
21 21.ข้อใดไม่เกี่ยวกับผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออก
22 22.Declared Value for carriage หมายถึงอะไร
23 23."GHA"หมายถึงอะไร
24 24.TAFA Stand for?
25 25.What is the meaning of special Handling code "VEH"?
26 26.Which is cargo specified the special cargo?
27 27.Traffic conference areas ของSouth west pacific คือพื้นที่ใด
28 28.Freight prepaid คืออะไร
29 29."Cargo Mani fest "หมายถึงอะไร
30 30.Which one is not related the purpose of LAR transport?
31 31.FAA คือชื่อของหน่วยงานใดและมีสำนักงานอยู่ประเทศอะไร
32 32.Which one are retarded carriers responsibilities?
33 33.Which one is not related the shipper responsibilities for LV animal regulations?
34 34.What is the statement must be indicate in handling information box of the AWB?
35 35..if shipper need to check that all species of snakes can be accepted for TG or not, ~~~~~~~on LAR?
36 36.Who is issue the LV animal checklist?
37 37.Who can sign the shipper 'S certification for live animal?
38 38.Which one is not LV animal?
39 39.Which one is not correct?
40 40.Which one is correct?
41 41.How much money that VAL shipment having a declared for carriage?
42 42.Which one is required for human remains?
43 43.What kind of label are required for LV animal?
44 44.What basic of documentation not related for transport live animal?
45 45. Which one is not required for export LV Dog?
46 46.what is the purpose of perishable cargo transport?
47 47.Which one is not related to perishable cargo?
48 48.What is the shipper 'S responsibilities for perishable cargo?
49 49.what is the information should be use to notify the captain or (NOTOC)?
50 50.What is the position of heavy package shall not be loaded with vegetable or fruit?
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป