แนวข้อสอบอุตสาหกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ

โดย: ahtp

ไม่ A ก็ให้มันรู้ดิคร้าบบบบ

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 which is equivalent to the term ''Transportation''
2 Which is cargo specified the Heavy cargo (HEA)
3 เขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิมีคลังสินค้าที่เป็น Warehouse Sevices กี่คลังสินค้า
4 IATA-International Air Transport Associaton เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ดูเเลด้านใดของการขนส่งทางอากาศ
5 ข้อใดเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดในการขนส่งทางอากาศ
6 ประเทศใดที่อยู่ใน Traffic Conference Areas 2
7 Strongly Smelling Effects หมายถึงสินค้าประเภทใด
8 Special Code ของ Living Human Organs and Blood คืออะไร
9 House AWB หมายถึงอะไร
10 การวัดขนาดในการคำนวณค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ (Chargeble Weight) มีกี่ประเภท
11 การคำนวณค่าระวางแบบ Q100 ในการขนส่งทางอากาศ คือข้อใด
12 Handling Information หมายถึงอะไร
13 Cargo irregularity Report หมายถึงอะไร
14 Chargeable Weight มีความหมายตรงกับข้อใด
15 สินค้าประเภท Live Animal จัดอยู่ในการคำนวณค่าระวางประเภทใด
16 สินค้าส่งออกที่ไม่ต้องผ่านพิธีศุลกากรคืออะไร
17 ถ้าต้องการส่ง Bamboo Bulb ควรใช้อัตราค่าขนส่งประเภทใด
18 ค่าขนส่งข้อใดเป็น Other Charge
19 ค่า Crisis Surcharge หมายถึงอะไร
20 สินค้าที่มีมูลค่า 1000$ และสำแดงในหน้า AWB เป็น NVD เป็นสินค้าประเภทอะไร
21 ข้อใดไม่เกี่ยวกับผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออก
22 Declared Value for Carriage หมายถึงอะไร
23 GHA หมายถึงอะไร
24 TAFA Stand for ?
25 What is the meaning of Special Handling code VEH ?
26 Which is cargo specified the special cargo ? 
27 Traffic Conference Area ของ South West Pacific คือพื้นที่ใด
28 Freight Prepiad คืออะไร
29 Cargo Manifest หมายถึงอะไร
30 Which one is not related the purpose of LAR transport?
31 ​ FAA คือชื่อของหน่วยงานใดและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แระเทศใด
32 ​ Which one are related carrier ‘s responsibilities?
33   Which one is not related the shipper ‘s responsibilities for LV animals regulation?
34 ​ What is the statement must be indicated in handing information box of the AWB?
35 ​ If shipper need to check that all species of snakes can be accepted. For TG or not ,where  can they find this information on LAR?
36 ​ Who is issue the LV Animals checklist? 
37 who can sign the shipper ‘s certification for live animal?
38 ​ Which one is not LV animals ?
39 ​ Which one is not correct?
40 ​ Which one is correct?
41 ​ How much money that VAL shipment having a declared for carriage?
42 ​  which one is required for human remains ?
43 ​ What kind of label are required for LV animals?
44 ​  What basic of documentation not related for transport live animals?
45 ​ Which one is not required for export LV DOG  (Domestic dog)?
46  What is the pic of perishable cargo transport?
47 ​  Which one is not related to perishable cargo?
48 ​ What is the shipper ‘s responsibilities for perishable cargo?
49 ​  What is the information should be use to notify the captain or NOTOC?
50  What is the position of heavy packages shall not be.loaded with vegetables or fruit?
51  What is the position of heavy packages shall not be loaded with vegetable or fruit ?
52 Which one is not correct ?
53 Which one is not the dairy product ?
54 Which one is not correct ?
55 Which one correct ?
56 What is the temperature range which hatching eggs (ไข่ระยะฟักตัว) are require
57 What type of the pre-cooling is used by TG warehouse ?
58 ไม่ได้ถ่ายมา
59 What is the purpoose of this hazard label is required for air transport ?
60 How many ways of perishable losing water ?
61 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการขนส่งสินค้าอันตรายคือข้อใด
62 ข้อใดต่อไปนี้ห้ามปฏิเสธหรือยึดหยุ่นในการปฏิบัติโดยเด็ดขาด
63 องค์กรใดไม่เกี่ยวข้องกับBasis of DGR
64 ข้อใดคือหน้าที่ของshipper
65 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ operator
66 ตามกฎระเบียบการขนส่งDG จะต้องเข้าอบรมเรื่องการขนส่งสินค้าตรายในทุกๆระยะเท่าใดอย่างต่อเนื่อง
67 ข้อใดอาจจะเข้าข่าย Hidden Dangerous Goods
68  Dry ice ที่นำไปควบคุมความเย็นสำหรับอาหารสดผู้โดยสารสามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม
69 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า Limited Quantity
70 ข้อใด คือ state variations
71 ถ้าอยากทราบ Singapore Airlines รับ RFL หรือไม่ นักศึกษาต้องหาข้อมูลจากที่ใดใน DG Manual
72 Packing Group แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
73 ตัวอย่างของ Packing Group คือข้อใด
74 Packing Group ระดับเท่าไหร่อันตรายน้อยที่สู้ดดดดดดดด
75 บรรจุภัณฑ์ มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เพียงพอ จะต้องคิด DG hazard label และ PSN ในลักษณะอย่างไร
76 Orientation Label ต้องที่บรรจุภัณฑ์ สินค้าอันตรายในลักษณะใด
77 กรณีผู้ส่งออกทำ Overpack แล้วไม่สามารถมองเห็น Mark and Label ในด้านที่ติดไว้ไว้กับบรรจุภัณฑ์นั้นผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติอย่างไร
78 LTD QTY packaging จะต้องมี Groos Weight ได้ไม่เกินกี่กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์
79 NOTOC เป็นข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ใครทราบ
80 ถ้าอยากทราบว่าจะสามารถบรรจุ DG ทั้งสองประเภทไว้ในกล่องเดียวกันได้หรือไม่ ต้องหาข้อมูลจากตารางใด
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป