องค์ประกอบของศาสนาคริสต์

โดย: chunJ

คริสต์(คิด)ไหนก็ไม่เท่า คริสต์(คิด)ถึง

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 02 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระเยซูประสูติที่เมืองใด
2 พระเยซูสิ้นประชนม์เมื่อมีพระชนมายุเท่าไหร่
3 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์ภาคพันธะสัญญาใหม่
4 ศีลมหาสนิทเป็นพิธีระลึกถึงเรื่องอะไร
5 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนิกายโปแตสเเตนต์
6 พิธีศีลศักดิ์สิทธ์ในนิกายโปแตสแตนต์มีกี่ข้อ
7 พระบุตรอยู่ในหลักคำสอนข้อใด
8 หลักตรีเอกภาพมีกี่สถานภาพ
9 ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาคริสต์
10 หลักธรรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของศาสนาคริสต์ที่ว่า ความประหยัดและความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับสุภาษิตของศาสนาคริสต์ในข้อใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป