สังคมไทยสมัยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย พ.ศ. 2394-2475

โดย: guunn

อู้ว หลั่ลล้า

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 การเลิกระบบไพร่ เป็นระบบที่เปลี่ยนสถานะของไพร่ ให้เป็นพลเมือง เกิดตอนต้นรัชกาลใด
2 การสำรวจสำมะโนไพร่ ต้องทำเหตุการณ์ต่างๆ ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้
3 คลองใดไม่ใช่คลองที่ถูกขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว
4 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สานต่อการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการสร้างโรงพยาบาลใด
5 พ.ศ. 2448 ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก 124 กำหนดให้ชายอายุเท่าใด เข้ารับราชการทหาร
6 ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้ต้องเลิกทาส
7 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสร้างพระรามใหม่ในกรุงทั้งหมด 4 วัด ยกเว้นวัดใด
8 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และวรรณคดีให้กับเจ้านาย มีนามว่า
9 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเดิม ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชื่อว่าอะไร
10 มีการสร้างทรมศึกษาธิการครั้งแรงในปี พ.ศ. อะไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป