แบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "สภาพเศรษฐกิจไทยหลังเปิดความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก"

โดย: top2559lol

แบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด ๕ ข้อ ตามเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดังนี้
- การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ๒ ข้อ
- การตั้งโรงกษาปณ์ ๒ ข้อ
- การปรับปรุงภาษีอากร ๑ ข้อ
ทุกข้อเป็นแบบฝึกหัดปรนัย (เลือกตอบ) ให้คลิกหรือกดเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

แบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด ๕ ข้อ ตามเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดังนี้
- การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ๒ ข้อ
- การตั้งโรงกษาปณ์ ๒ ข้อ
- การปรับปรุงภาษีอากร ๑ ข้อ
ทุกข้อเป็นแบบฝึกหัดปรนัย (เลือกตอบ) ให้คลิกหรือกดเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ​สนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นสนธิสัญญาประเภทการค้า ซึ่งไทยได้ทำสนธิสัญญานี้กับอังกฤษ เหตุเนื่องมาจากในอดีตชาวตะวันตกได้รับการเก็บภาษีอย่างหนัก โดยสนธิสัญญานี้ได้รับการอนุญาตจากไทยหลายประการ ยกเว้นข้อใด
2 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของไทยจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
3 การยกเลิกระบบการค้าผูกขาดของพระคลังสินค้า ทำให้รายได้ของรัฐลดลง รัชกาลที่ ๔ ทรงเเก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการใด
4 โรงกษาปณ์ก่อตั้งครั้งแรกในปีอะไร
5 ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างโรงกษาปณ์ขึ้น
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป