แฟนพันธ์ุแท้ สังคมไทยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

โดย: NPIL

ควิซนี้เป็นควิซที่เกี่ยวกับสังคมไทยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

ควิซนี้เป็นควิซที่เกี่ยวกับสังคมไทยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 1.)ใครเป็นคนที่ริเริ่มดำเนินการเลิกระบบไพร่
2 2.)ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิรูปโครงสร้างสังคมไทย
3 3.) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดจัดตั้งกรมทหารหน้าเพื่อรับสมัครไพร่เป็นราชการทหารสมัครโดยพระราชทานอะไรให้
4 4.)ทรงมีพระราชดำริลเงินค่าราชการที่ไพร่หลวงต้องจ่ายจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
5 5.)ใครเป็นผู้ที่ถูกหมอบหมายการรับผิดชอบบัญชีไพร่
6 6.)การเลิกทาสเกิดจากปัจจัยสำคัญคืออะไรบ้าง
7 7.)ข้อใดเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบทาส
8 8.)พระราชบัญญัติใดที่กำหนดให้ลูกทาสที่เกิดตั้งแต่พ.ศ.2411 มีค่าตัวลดลงเรื่อยๆเมื่ออายุครบ 21 ปี ลูกทาสจึงเป็นอิสระ
9 9.)ทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์นำเงินไปซื้อทาสเพื่อปล่อยเป็นอิสระเป็นการฉลองในวันสำคัญใด
10 10.)จิตรกรรมใดที่แสดงถึงประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป