เศรษฐกิจร.5-7

โดย: NPIL

เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจร.5-7

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 1)พืชทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทมากที่สุดคืออะไร
2 2)การเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา ในร.5 เปลี่ยนมาตราเงินไทยใหม่เป็นอะไร จากแบบเก่าที่เป็นชั่ง ตำลึง บาท สลึง เฟื้อง ซีก เสี้ยว อัฐ และโสฬส
3 3)ระบบเงินตรามาตรฐานเงินเปลี่ยนเป็นอะไร เพื่ออะไร
4 4)ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่ออะไร และทำหน้าที่อะไร
5 5)กรมท่าทำหน้าที่อะไร
6 6)ใครเป็นคนก่อตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนไทย
7 7)การส่งเสริมด้านการเกษตรได้จัดตั้งสถานีทดลองพันธุ์ข้าวขึ้นที่คลอง 6 รังสิต ธนบุรี และได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรชื่ออะไร
8 8)การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมมีการสนับสนุนการลงทุนอะไรบ้าง
9 9)สาเหตุการเปลี่ยนแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
10 10)ร.7 ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายสูงกว่ารายรับด้วยมาตรการที่สำคัญ2 มาตรการ คืออะไร และทำอย่างไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป