กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ในช่วงการเริ่มต้นการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ 5 นั้นมีสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือองคมนตรีสภามีสมาชิคกี่คน  เป็นเชื้อพระวงศ์กี่พระองค์ อีกทั้งในตำแหน่งนี้ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ใด
2 สาเหตุที่สำคัญของการปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. 2435 มาจากสาเหตุใด
3 ในการปกครองส่วนภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ยกเลิกการปกครองแบบหัวเมืองที่ใช้มาแต่เดิมคือเมืองชั้นเอก โทและตรีเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบใด
4 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งตำรวจพระนครบาลเมื่อพ.ศ.2404 และได้จ้างนายตำรวจชาติใดมาเป็นครูฝึก
5 สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือรัฐมนตรีสภาที่ไม่รวมพระบรมวงศานุวงศ์อยู่ด้วย มีจำนวนกี่คนและใครเป็นประธานของสภานี้ 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป