เศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่5-7

โดย: PEPPEPO LH

เพื่อการศึกษาและความสุขของประชาชน

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 รัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราจากตำลึง ชั่ง เฟื้อง ซีก เสี้ยว อัฐเป็นอะไร
2 จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ในพ.ศ.อะไร
3 การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อทำหน้าที่อะไร
4 ธนาคารออมสินก่อตั้งวันที่เท่าไหร่
5 รัชกาลที่7 ทรงแก้ปัญหาด้วยมาตรการใดบ้าง
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป