การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในช่วงรัตนโกสินยุคกลาง

โดย: orcae

รู้จักการประติรูปกระบวนการยุติธรรมต่างๆในประวัติศาสตร์รัตนโกสินยุคกลาง!

รู้จักการประติรูปกระบวนการยุติธรรมต่างๆในประวัติศาสตร์รัตนโกสินยุคกลาง! ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 กฎหมายทันสมัยที่สุดของไทยซึ่งประกาศใช้ในสมัยร.5คือ?
2 รัชกาลที่5ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อไหร่?
3 ไทยเริ่มนำเครื่องบินมาใช้ในระยะแรกเพื่อกิจการพลเรือนในรัชสมัยใด
4 ชื่อของโรงเรียนตำรวจที่จัดตั้งจึ้นเมื่อปีพ.ศ.2444มีชื่อว่าอะไร?
5 ในสมัยรัชกาลที่7ครั้งก่อนปฏิรูปการปกครองได้ให้เหตุผลที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองว่าอะไร?
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป