การปฏิรูปการปกครองสมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย พ.ศ. 2394-2475

โดย: tridsanan

วิชาประวัติศาสตร์6 (ส23104)

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดเป็นข้ออ้างสำคัญที่ชาติตะวันตกใช้เข้ามาเพื่อครอบครองประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2  ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน" เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยังไม่บรรลุนิติภาวะคือใคร
3 ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน
4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองเมื่อปีใด
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างไร
6 การปรับปรุงการปกครองสมัยร.6 ข้อใดผิด
7 ข้อใดผิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองต้นสมัยรัชกาลที่ 7 
8 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสภาขึ้นกี่สภา ได้แก่อะไรบ้าง
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป