กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ใครเอ่ยจะเป็นกูรูด้านกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 30 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ามีที่มาจากกวีนิพนธ์ชื่อ Elegy Written  in a Country Churchyard ของใคร
2 พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นผู้ประพันธ์กลอนเดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
3 คำว่า elegy (บทร้อยกรองกำสรด) ของทอมัส เกรย์ คืออะไร
4 ข้อใดกล่าวถึงกลอนดอกสร้อยได้ถูกต้องที่สุด        
5 สาระสำคัญของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า คือ การแสดงสัจธรรมของชีวิต คือ ความไม่เที่ยงแท้ ทุกคนเกิดมาต้องตาย จึงไม่ควรยึดติดกับสิ่งใด
6 บทประพันธ์ที่สะเทือนใจมากที่สุดคือบทใด
7 คำประพันธ์บทที่ 9 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม หน้า 140
ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ดีที่สุดของคำประพันธ์บทนี้
8 คำประพันธ์บทที่ 15 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม หน้า 141
ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง "อัจฉริยลักษณ์" ของกวีผู้แต่งบทประพันธ์ข้างต้นได้ชัดเจนที่สุด
9  บทประพันธ์ที่ 23 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม หน้า 142 
บทประพันธ์นี้สะท้อนความเชื่อใดมากที่สุด
10 บทประพันธ์ที่ 4 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม หน้า 138
จากคำประพันธ์ที่นี้ ต้นโพธิ์ ต้นไทร อยู่บริเวณใด
11 ข้อใดมีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ (สัทพจน์)
12 ข้อใดเป็นการใช้คำอุปลักษณ์
13 คำประพันธ์ข้อใดคือคำถามเชิงวาทศิลป์
14 คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสสระมากที่สุด
15 ข้อใดมีการใช้บุคคลวัต
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป