การวิเคราะห์รายการค้า

โดย: nuttwoot2409

ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมเล่นเกมกันเลย!!!!!

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดหมายถึงรายการค้า ?
2 รายการค้ามีกี่ประเภท ?
3 ข้อใดคือรายการค้า ?
4 ข้อใดคือรายการที่ไม่ใช่รายการค้า ?
5 หลักการวิเคราะห์รายการค้ามีกี่หลัก ?
6 การซื้อรถยนต์เป็นเงินสด จะวิเคราะห์รายการค้าอย่างไร ?
7 รายการค้าในข้อใดที่ทำให้สินทรัพย์ลด หนี้สินลด ?
8 "เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ" ข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่ ?
9  ในการวิเคราะห์รายการค้ายึดอะไรเป็นหลัก ?
10 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป